Kháng Sinh Thảo Dược Chăn Nuôi

  • Hỗ trợ, phòng ngừa tất cả các bệnh gây tiêu chảy, hô hấp, gây nhiễm giúp vật nuôi luôn khỏe mạnh
  • Mẫu mới có bổ sung thêm Beta Glucan
  • Quy cách đóng gói: 1kg