Bột Axit hữu cơ MEGACID-P

Megacid-P là một loại thức ăn hữu cơ dạng hạt dựa trên axit lactic cấp thực phẩm, axit fumaric và axit formic hấp phụ vào chất mang silica (E-551a).