Sữa Tăng Ăn Tăng Trọng MEGACID L+

  • Sử dụng kết hợp với axit hữu cơ Megacid L để cho hiệu quả tốt nhất trong chăn nuôi gà, heo, vịt, ngan, gia cầm…, thay thế kháng sinh trong chăn nuôi
  • Đơn vị: Chai
  • Dung tích: 1 lít